Rapport från årsmötet

Då årets årsmöte inte blev av som vanligt anordnades istället ett försenat möte online nu i slutet av året. Mötet samlande sju deltagare och avhandlades på knappa två timmar. Här följer en kort sammanfattning av mötet:

  • Ekonomisk redovisning för 2019.
  • Dragning av verksamhetsberättelse för 2019.
  • Förslag om att i fortsättningen anordna möten online. Även erbjuda medlemmar att delta online vid vårt fysiska årsmöte.
  • Förslag om att återuppta fototävling till almanacka.
  • Diskussion om shoppens utbud och olika fraktalternativ p.g.a. Postnords höga avgifter.
  • Diskussion om giveaway och medlemskort.

Punkten val av styrelse och funktionärer:

  • På grund av den rådande situationen med pandemin och vår låga verksamhet beslutade mötet att sittande styrelse och funktionärer fortsätter på sina poster fram till nästa årsmöte.

Protokollet i sin helhet kommer ut på hemsidan så snart det är justerat och underskrivet.

Till sist önskas alla medlemmar och R-åkare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

//Styrelsen

Foto: L T Sekse. Månadens Bil Februari 2016