10 april, 2020

Inställda aktiviteter

Årsmötet:På grund av rådande läge är föreningens årsmöte framflyttat på obestämd tid. Enligt stadgarna ska årsmötet hållas senast den sista juni. Styrelsen diskuterar olika lösningar för […]
23 januari, 2017

Dags för årsmöte 2017!

15 mars, 2016

Rapport från årsmötet

Just hemkommen från årsmötet, årets första aktivitet med klubben, kan jag konstatera att vi har en bra träffsäsong framför oss. Även om mötet inte samlade så […]