Viktigt om årsmötet 2019

Årsmötet flyttas till sommaren

Efter en motion från styrelsen beslutades det på årsmötet 2018 om att ändra stadgarna så att årsmötet i framtiden ska kunna hållas under sommaren. Ändringen betyder att vårt årsmöte numera får hållas någon gång under perioden april till juni, istället för senast den sista mars som det varit hittills.

Detta har under några år önskats från er medlemmar eftersom ni väldigt gärna vill ha möjlighet att kunna ta era entusiastbilar till mötet. Styrelsen hoppas också att ändringen gör att fler kommer att besöka årsmötet. Både för att göra sin röst hörd och för att träffa andra klubbmedlemmar. Datum för årets möte kommer att meddelas senare under våren på hemsidan, i forumet och i facebokgruppen.

//Styrelsen