Rapport från årsmötet

konferensskylt

Just hemkommen från årsmötet, årets första aktivitet med klubben, kan jag konstatera att vi har en bra träffsäsong framför oss. Även om mötet inte samlade så värst många medlemmar just denna gång tycks det ända finnas ett stort engagemang och en vilja att driva klubben framåt.

Precis som förra året åkte jag ner redan dagen innan. Checkade in på Scandic Örebro Väst där vi bokat lokal för årsmötet och passade sedan på att uppdatera garderoben i ett närliggande shoppingcentrum, i lugn och ro utan bråkiga barn. Väl på hotellrummet igen förberedde jag det sista inför mötet innan jag mötte upp med Marcus, Jessica, Andreas och Claes-Ove, medlemmar som också bokat in sig på hotellet. Tillsammans tog vi oss ner på stan för en bit god mat, några öl och trevliga diskussioner. Ett ypperligt tillfälle att umgås och lära känna sina klubbkompisar. Synd bara att inte fler hade möjligheten att närvara.

Själva årsmötet hölls sedan under söndagen och samlade ett tjugotal medlemmar. Som vanligt bjöds vi på macka och kaffe innan vice ordförande Peter W förklarade mötet öppnat. Verksamhetsberättelse och kassaredovisning godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året innan valberedningen presenterade sitt förslag på styrelseledamöter, suppleanter och funktionärer.

Som ordförande på två år valdes Peter W, som därmed byter plats med Fredrik S som tar Peters plats som vice ordförande i ett år. Undertecknad valdes att fortsätta som sekreterare i två år och Jörgen C fick förtroendet som kassör i ett år. Som suppleanter valdes två nya unga killar in, Erik S från Köping och Andreas H från Stockholm, samtidigt som vi tackar Nicklas S för sin tid i styrelsen. Det betyder att styrelsen utökas med en suppleant, ett steg för att öka bredden och engagemanget i styrelsen. Även bland funktionärsposterna har vi fått in lite nytt blod, det är träffveteranen Ole som tar över som träffsamordnare efter Marcus S. En närmare presentation av dessa personer går att läsa i kommande medlemsutskick och protokollet i sin helhet finns i medlemsavdelningen i forumet fr.o.m. vecka 12.

Som jag skrev i inledningen upplever jag det av diskussionerna på årsmötet att döma som att det finns ett hyfsat stort engagemang inom klubben. Som förening tycker jag att vi står oss ganska väl i konkurrens med andra föreningar, aktiviteter och framförallt sociala medier där man på ett enklare sätt kan umgås och utbyta erfarenheter oavsett årstid eller tid på dygnet. Dessutom blir våra bilar äldre och antalet av dem minskar på begagnatmarknaden vilket förstås inte gynnar oss som förening. Med detta i åtanke tycker jag personligen att det är viktigt att vi alla, både styrelse och medlemmar, försöker hitta vägar att driva föreningen framåt och på så sätt behålla befintliga medlemmar och samtidigt locka nya medlemmar. Ett sätt är att delta på alla de trevliga aktiviteter vi anordnar. Ju fler vi är desto roligare!

Tack för ordet!
/Robert Lind, sekreterare