Rapport från årsmötet!

Söndagen den 12 mars 2017 samlades ett 25-tal av klubbens medlemmar vid Wiredaholm Golf & Konferens i Småland för klubbens årsmöte. I år var det många som åkt långväga till mötet, bland annat far och son Markusson som kom ända från Färila i Hälsingland. En resa på 120 mil tur och retur!

Efter samling med kaffe och smörgås gick hela skaran till konferenslokalen där vice ordförande Fredrik Sunnemalm hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Här är en del av det som beslutades och diskuterades från mötet:

Ekonomi:

Kassör Jörgen redovisade ekonomin för 2016 och att klubben fick ett litet överskott. Glädjande är att vårt Swishkonto används mycket. Trots att vi får betala för tjänsten tror vi ändå att vi tjänar på det i slutändan då det underlättar betalningar och vi slipper hantera kontanter på t.ex. träffar.

Val av styrelse och funktionärer för 2017:

Ordförande (fyllnadsval på ett år):

Mötet föreslog och valde Jakob Enkvist som därmed inte fortsätter i valberedningen. (något förslag från valberedningen fanns inte)

Vice ordförande (på två år):
Fredrik Sunnemalm

Sekreterare:
Robert Lind (valdes på två år förra året och har därmed ett år kvar)

Vice sekreterare (på två år):
Erik Sjöberg

Kassör (väljs varje år):
Jörgen Carlberg

Suppleanter (väljs varje år):
Andreas Alp
Jan Hjulberg
Fredrik Lehtonen
Martin Lund

Martin är ny i styrelsen (välkommen!) och ersätter därmed Marcus Svernvik som lämnar styrelsen efter lång och trogen tjänst.

Träffsamordnare:
Fredrik Lehtonen

Samarbetsansvariga:
Ronnie Jönsson och Håkan Berglund delar på uppgiften

Valberedning:
Det lyckades inte mötet välja. Styrelsen gavs i uppdrag att få fram en valberedning inför nästa årsmöte.

Övrigt:
Under punkten övrigt diskuterades bland annat klubbens 15-årsjubileum nästa år. Medlemmarna Tommie Stenquist och Claes-Ove Hendefors anmälde sitt intresse att hjälpa till att planera detta. Fler medlemmar är givetvis välkomna att hjälpa till!

Erik Sjöberg visade sedan ett Excel-dokument som ska hjälpa styrelsen att budgetera för t.ex. träffar. Styrelsen ska nu utvärdera detta i ett år.

Sen diskuterade vi den förfrågan styrelsen fått från Ford Club Sweden om bankörning tillsammans. Då det inte var något intresse bland mötesdeltagarna så bordlades frågan för att tas upp senare i nyhetsbrev, sociala medier etc.

En större diskussion blev det sedan om förslaget att lägga över klubbshoppen till extern firma. På årsmötet 2016 beslutades nämligen att kassören Jörgen fick uppdraget att se över möjligheten att lägga ut shoppen till en extern reklambyrå för att sköta allt från tryck till kundorders. Han berättade nu vidare om detta och redovisade kostnaderna. Fredrik Sunnemalm kom med ett motförslag och nu ska styrelsen utvärdera vilket av dessa förslag som är bäst och vilket klubben ska satsa på.

Det var en del av vad som sades på årsmötet. Hela protokollet kommer inom kort att finnas för nedladdning i medlemsdelen i forumet.

//Robert Lind, sekreterare