Ansökan om medlemskap i NordicR

Fullvärdigt medlemskap - 400 kr
För att bli fullvärdig medlem måste du äga (antingen du själv eller så får bilen vara skriven på en förälder) en äkta Volvo av modellen T-5R eller R. Den måste vara fabriksbyggd och får inte vara eftermarknadskonverterad. De nyare "R-design"-modellerna berättigar ej för fullvärdigt medlemskap.

Stödmedlem - 200 kr
Som stödmedlem stöder du klubben ekonomiskt. Du behöver du inte äga eller bruka en Volvo T-5R/R.


Har du tagit del av klubbens stadgar?
Ladda ner stadgarna här (endast svenska).

Obs! P.g.a. ändrade regler från vår bank så kan medlemsansvarig inte längre se när din medlemsavgift kommer in på kontot. Detta måste manuellt göras av klubbens kassör som i sin tur meddelar medlemsansvarig. Detta gör att det kan bli en fördröjning i registreringen av ditt medlemskap.
Betalningar via Swish (för Sverige) påverkas inte av ovanstående utan registreras direkt.

Tack för din förståelse!
//Styrelsen