Inställda aktiviteter

Årsmötet:
På grund av rådande läge är föreningens årsmöte framflyttat på obestämd tid. Enligt stadgarna ska årsmötet hållas senast den sista juni. Styrelsen diskuterar olika lösningar för mötet. Håll utkik här på hemsidan för mer information.

Österlenrundan:
Även Österlenrundan är inställd på obestämd tid.