Forumsregler

Här lägger vi ut Lite info

Moderator: Moderator

Locked
Webmaster
Nordic R - Webmaster
Nordic R - Webmaster
Posts: 4
Joined: 20 Nov 2018, 22:13
NordicR Medlemsnummer: 0

Forumsregler

Post by Webmaster » 01 Mar 2019, 13:28

§1 Huvudregler

§1.1 Innan användare postar inlägg i forumet bör dessa regler vara lästa och godkända.
När användaren postar inlägg har denne användare godkänt dessa regler.

§1.2 Reglerna kan uppdateras samt justeras och det är användarens skydlighet
att hålla sig uppdaterad och informerad om reglerna.

§1.3 Förslag till ändring eller tillägg av regler ska ske genom PM eller Email till moderatorer.
Användaren ska meddelas resultatet av tillägg/ändring via PM eller Email.

§1.4 En moderators beslut eller agerande skall inte kommenteras av någon användare på forumet
utan via PM eller Email direkt till moderatorn.


§2 Ordningsregler gällande moderatorer

§2.1 Moderatorer utses av forumsansvarig/styrelse.
Information om vilka moderatorer forumet har skall finnas under
Kategorin -> Styrelsen Informerar. Ämne -> Moderatorer.

§2.2 Moderatorernas uppgift är att hjälpa samt se till att användarna följer de regler som gäller i forumet.

§2.3 Moderatorer skall vara en ordningsman och alltid agera efter forumsreglerna.
Ingen användare får specialbehandlas.

§2.4 Ifall moderator utför en låsning av en tråd skall inlägg skrivas sist i samma tråd för att där ange orsaken till agerandet.

§2.5 Om radering av tråd utförs av moderator skall PM till skaparen av tråden skrivas och där ange orsaken till agerandet.

§2.6 Om radering av inlägg utförs av moderator skall PM till skaparen av inlägget skrivas och där ange orsaken till agerandet.

§2.7 Editering av inlägg utförd av moderator skall i samma inlägg redovisas.

§2.8 Ändring i topic/rubrik skall redovisas i det första inlägget.

§2.9 Flyttning av inlägg till annat mer passande forum behöver inte meddelas trådskaparen.

§2.10 Moderatorer får inte radera egna inlägg. Utan skall skriva inlägg vilket de kan svara för.


§3 Ordningsregler gällande forumsanvändare

§3.1 Personangrepp i någon form får ej förekomma.
Även inlägg vars huvudsakliga syfte är att provocera räknas som personangrepp.
Brott mot denna regel innebär avstängning av användaren eller varning.

§3.2 Inlägg där syftet är:
att utsätta någon person för hot, skapa hets mot folkgrupp,
diskutera rasfrågor/hudfärg/nationellt eller etniskt ursprung,
diskutera sexuella läggningar.
Dessa inlägg kommer att raderas och användaren automatiskt får varning.
Grova fall leder till avstängning och polisanmälan.

§3.3 Inlägg/trådar med synpunkter/klagomål/smutskastning riktat mot NordicR:s styrelse/ledning
är under inga omständigheter tillåtet på forumet. Detta skall ske via PM eller Email till klubben/styrelse.
Brott mot denna regel innebär att tråden/inlägget kommer att raderas/rensas
samt användaren varnas eller i grövre fall stängs av.

§3.4 Klagomål/ifrågasättande av moderatorers agerande efter regler är ej tillåten på forumet.
Detta skall framföras till aktuell moderator via PM.
Brott mot denna regel innebär att tråden/inlägget kommer att raderas/rensas
samt användaren varnas eller i grövre fall stängs av.

§3.5 Regelbrott skall inte kommenteras i tråd/inlägg utan framföras till moderator via PM.
Moderator avgör huruvida åtgärd skall vidtas eller inte.
Brott mot denna regel innebär att tråden/inlägget kommer att raderas/rensas
samt användaren varnas eller i grövre fall stängs av.

§3.6 Erotik eller pornografi är under inga omständigheter tillåtet på forumet.
Samma gäller länkning till sidor med detta innehåll.
Brott mot denna regel innebär att tråden/inlägget kommer att raderas/rensas
samt användaren varnas eller i grövre fall stängs av.

§3.7 Länkning till sidor med innehåll bestående av pornografi, politiska ytterlighetsåsikter, kränkande eller förnedrande material, material som bryter mot svensk lag eller innehåller oetiska bilder.
Brott mot denna regel innebär att tråden/inlägget kommer att raderas/rensas
samt användaren varnas eller i grövre fall stängs av.

§3.7 Inlägg vars syfte är att upmana till brottslig verksamhet eller innehåller material där användaren inte
har tillstånd att publicera materialet utan det är upphovsrättskyddat kommer med omedelbar verkan att raderas.
Detta räknas under Lagen om upphovrätt.
Brott mot denna regel innebär att tråden/inlägget kommer att raderas/rensas
samt användaren varnas eller i grövre fall stängs av.

§3.8 Spam. (posthunting)
Inom denna regel räknas inlägg vars huvudsakliga syfte är öka användarens inläggsräknare.
Brott mot denna regel innebär att tråden/inlägget kommer att raderas/rensas
samt användaren varnas eller i grövre fall stängs av.
Användaren behöver inte meddelas anledningen till raderingen.

§3.8.1 Inlägg skrivna med anledning att lyfta upp ett ämne får ej förekomma.
Dvs inlägg utan relevans till trådens ämne även kallat ?bumpning?
Brott mot denna regel innebär att tråden/inlägget kommer att raderas/rensas
samt användaren varnas eller i grövre fall stängs av.
Användaren behöver inte meddelas anledningen till raderingen.

§3.8.2 Chatinlägg samt texter i inlägg utan allmänt intresse där användarna hellre kunde kommunicerat via PM.
Brott mot denna regel innebär att tråden/inlägget kommer att raderas/rensas
samt användaren varnas eller i grövre fall stängs av.
Användaren behöver inte meddelas anledningen till raderingen.

§3.9 Rubriken till ämnet skall vara formulerad samt relaterad till inläggets innehåll.
Rubriker utan koppling eller syfte för att locka användare får ej förekomma.
Exempel på sådana rubriker är: "Gratis", "Läs detta" o.s.v.
Brott mot denna regel innebär att rubriken ändras utan att rubrikskaparen meddelas.
Moderatorer kan även i detta fall låsa tråden.

§3.10 Rubriken skall innehålla ordet "modemvarning" då trådens innehåll kan vara tidskrävande
för modemuppkopplande användare att läsa.
Brott mot denna regel innebär att rubriken ändras utan att rubrikskaparen meddelas.
Moderatorer kan även i detta fall låsa tråden.

§3.11 Korspostning.
Där användaren skrivit flera olika trådar angående samma ämne samt lagt det i flera katergorier.
Brott mot denna regel innebär att tråd/trådar placerade i fel kategori raderas.
Användaren behöver inte meddelas anledningen till raderingen.

§3.12 Företag med syfte att annonsera/göra reklam på forumet måste kontakta sponsoransvarig
för att upprätta ett avtal med klubben.
Brott mot denna regel innebär att annons/reklam raderas och vid flertal försöke att publicera
annons/reklam kommer användarkontot att spärras.

§3.13 För forumet gäller givetvis Sveriges Rikes Lag.
Inlägg som bryter mot denna regelkan resultera i avstängning utan tidsbegränsning
och i grova fall även i polisanmälan.Forumsregler uppdaterade 2004-05-27 /Admin
Rättat till stavfel 2012-01-29 // Björn Wolderth
Flyttat över regler från gamla forumet. 2019-03-01 // Patrik Bränn

Locked