Förnyelse av medlemskap 2019

För fortsätt medlemskap i NordicR år 2019:

Betala in 350 kr (stödmedlem 200 kr) till Plusgiro: 777990-3
Swish: 1235614425
Paypal: medlem@nordicr.com
Bankkontonr: 9960 1807779903
Kontoslag: PLUSGIROKONTO FÖRETAG
IBAN: SE48 9500 0099 6018 0777 9903
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS
Kontohavare: NORDIC R
SARAV. 12
69154 KARLSKOGA

Ange Namn och medlemsnummer på inbetalningen.

Inbetalningskort: Du som varit medlem under 2018 kommer i samband med kallelsen till årsmötet även att få ett fysiskt inbetalningskort om du hellre vill använda det. Årsmöteskallelsen skickas ut under våren.

Med vänliga hälsningar,
Medlemsansvarig NordicR